Közös képviselet, társasházkezelés, ingatlankezelés

A felmerülő piaci igényekre reagálva 2010. év közepén tevékenységi körünket társasházkezelés, közös képviselet, ingatlankezelés szolgáltatás nyújtásával bővítettük.

Felismertük a társasházi ingatlan tulajdonosok azon igényét, hogy házuknak jó gazdája legyen, aki a megfelelő képzettséggel rátermettséggel, hozzáértéssel kezeli a társasházak ügyeit. Egy jó közös képviselőre a tulajdonosok rábízhatják az épülettel kapcsolatos pénzügyeket, a műszaki karbantartást, a közös területek tisztaságát, a felújítást, stb, egyszóval a közös tulajdon gondjait.

Számunkra kiemelkedő fontossággal bír, hogy rászolgáljunk a minket megbízó tulajdonosi közösség bizalmára.

Mi nem állítjuk, hogy a közös költséget a felére csökkentjük, de azt viszont vállaljuk, hogy a társasháznak jó gazdája leszünk, úgy műszaki, mint gazdasági szempontból.

Elsőként egy impozáns, Budapest belvárosi luxus ingatlan közös képviseleti tevékenységének ellátásával indítottuk be ezt az üzletágat, mely ingatlan tulajdonosi körének bizalmát a mai napig bírjuk és egyre több tulajdonosi közösség válláról vettük le a közös tulajdon gondját.

Vezető szakemberünk majd’ egy évtizedes közös képviseletei és társasház kezelési gyakorlattal rendelkezik, úgy a régi, hagyományos technológiával épült épületek területén, mind az új, modern, esetenként extrém kivitelezésű ingatlanok esetében is.

A törvényi előírásoknak megfelelően kötelezően ellátott közös képviseleti feladatok:

 • nyilvántartás (Tulajdonosok és bérlők nyilvántartása, ingatlan adatok, tulajdonosi adatok, levelezési cím, fizetési kötelezettségek, befizetések)
 • éves elszámolás készítése és beszámoló közgyűlés megtartása, minden év május 31-ig
 • a közgyűlésen hozott határozatokról Határozatok könyvének vezetése
 • a számviteli szabályok szerinti könyvvezetés
 • a közösség képviseletének ellátása harmadik személlyel szemben
 • tulajdonosi kintlévőség kezelés (esetenként akár jogi úton)
 • bankszámlakezelés
 • az épület fenntartásának biztosítása
 • a társasház alap dokumentumainak őrzése

Társasházkezelői tevékenységen belül az alábbiakban is állunk megrendelőink rendelkezésére:

 • a társasház adottságainak ismeretében – gazdasági elemzések alapján – javaslatot teszünk az épület fenntartására vonatkozóan a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezzük az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítjuk és ellenőrizzük a tervezett felújításokat,
 • a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgozunk ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben
 • mellékmérők kezelése (leolvasás, rögzítés, egyéni fogyasztás kalkuláció – fűtés, vízfelmelegítés, víz- csatorna díj, stb.)
 • biztosítási ügyintézés
 • bérlőkezelés
 • pályázatfigyelés